Vedení daňové evidence

Minimální měsíční paušál 1.500,- Kč za měsíc 0-50 dokladů
Od 20 do 5000 položek v účetním deníku 20,- Kč za položku
Nad 5000 položek v účetním deníku 18,- Kč za položku

Zpracování daňové evidence zahrnuje účtování pokladních dokladů, vedení peněžního deníku, saldokonto vydaných a přijatých faktur, evidenci majetku. Pro plátce DPH evidenci a vypracování podkladů pro přiznání k DPH. Na přání měsíční výkazy.

Položka = jedna vydaná nebo přijatá faktura, pokladní doklad (při pořízení rež. materiálu apod.) proúčtované položky v bance mimo úhrady faktur.

Paušál neobsahuje inventarizaci, roční závěrku, roční přehledy pro zdravotní pojišťovnu a sociální zabezpečení podnikatele.

Zpracování podkladů pro přiznání daně z příjmů fyzických osob (vč.přehledů)

Příjmy z podnikání § 7 - paušál - 2.200,- Kč
Příjmy z podnikání § 7, pronájem § 9, + zaměstnání § 6 - 2.500,- Kč
Příjmy z podnikání § 7 skutečné náklady - 2.500,- Kč

Kontakt

A N E X, spol. s r.o. Lesní čtvrť I / 6813
76001 Zlín
+420 573 776 185 svecova@ucetnictvi-zlin.cz