ÚČETNÍ SLUŽBY ZLÍN

účetnictví, daňová evidence, mzdy, podklady pro daňová přiznání, poradenství

O nás

Ve Zlíně a blízkém okolí, poskytujeme již od r. 1993 účetní služby právnickým osobám a fyzickým osobám.

Nabízíme zpracování tzv. daňové evidence pro fyzické osoby, včetně mezd pro zaměstnance a personalistiky. Součástí zpracování účetnictví jsou daňová přiznání (daň z příjmů, silniční daň, DPH), tyto připravujeme a podáváme dle požadavku jednotlivým finančním úřadům.

Ke každému klientovi přistupováno individuálně. Naším cílem je spokojenost zákazníka.

Naše služby

Vedení účetnictví

Vedení hlavní knihy, účetního deníku a analytických účtů dle požadavků zákazníka, knihy přijatých a vydaných faktur - saldokonta, vedení pokladní knihy, bankovních knih, evidence majetku. U plátců DPH přiznání, záznamní povinnosti, souhrnná hlášení.

Vedení daňové evidence

Účtování pokladních dokladů, vedení peněžního deníku, saldokonto vydaných a přijatých faktur, evidence majetku. Pro plátce DPH evidence a zpracování přiznání k DPH. Měsíční výkazy, inventarizace, roční závěrka, roční přehledy pro zdravotní pojišťovnu a sociální zabezpečení podnikatele.

Zpracování mezd

Mzdové a evidenční listy, výplatní listiny, výplatní pásky, přehledy pro OSSZ a zdravotní pojišťovny. Přihlášení nebo odhlášení zaměstnance vč. ELDP.

Podklady pro daňová přiznání

Silniční daň, příprava podkladů pro přiznání daně z příjmu fyzických osob, příprava podkladů pro přiznání daně z příjmu právnických osob, příprava podkladů pro přiznání k DPH.

Ostatní účetní služby

Kontrola, zpracování a vyúčtování cestovních příkazů. Zpracování účetnictví za uplynulá období. Zpracování ekonomických tabulek pro poskytnutí úvěru u bankovního ústavu. Podklady pro sestavení daňových přiznání