Vedení účetnictví ve zlíně a okolí

Ve Zlíně a blízkém okolí, poskytujeme již od r. 1993 účetní služby právnickým osobám a fyzickým osobám.
Nabízíme zpracování tzv. daňové evidence pro fyzické osoby, včetně mezd pro zaměstnance a personalistiky. Součástí zpracování účetnictví je příprava podkladů pro daňová přiznání (daň z příjmů, silniční daň, DPH).

V rámci mezd podáváme přehledy pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny. Klienty zastupujeme při pravidelných kontrolách u těchto institucí. V ceně zpracování mezd je zpracování a podání:

 • ELDP za zaměstnance
 • Měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech, zápočtové listy
 • Přihlášky a odhlášky zaměstnanců


V rámci vedení účetnictví po zpracování předáváme po skončení zdaňovacího období:

 • Účetní deník
 • Hlavní knihu
 • Knihu pohledávek a závazků
 • Pokladní knihy
 • Evidenci drobného hmotného a nehmotného majetku
 • Zpracované mzdy, včetně hlášení pro sociální a zdravotní pojištění
 • Ostatní evidence podle potřeb zákazníka
 • K účetním závěrkám dokládáme povinné přílohy – rozvaha, výsledovka, u daňové evidence výkazy o majetku a příjmech a výdajích
 • Zpracování ekonomických tabulek pro poskytnutí úvěru u bankovního ústavu.


Ke každému klientovi je přistupováno individuálně. Naším cílem je spokojenost zákazníka.

MAPA

 

Kontakt

A N E X, spol. s r.o. Lesní čtvrť I / 6813
76001 Zlín
+420 573 776 185 svecova@ucetnictvi-zlin.cz